HORENS

De categorie ‘Horens’ omvat beelden die, net zoals bij ‘Natuurweergaven’ het geval is, een natuurlijk gegeven in de vormgeving meenemen. Aanvankelijk gebruikte ik echte koeienhorens voor deze beelden, waaraan ik mijn nog altijd omvangrijke collectie horens van Salers runderen te danken heb. Later maakte ik mijn eigen, geabstraheerde vormen van de horens (zie bijv. ‘Maanvrouwe’ of ‘Willen’). Horens fascineren mij vanwege de symmetrische en evenwichtige vorm en de volhardingskracht, de geconcentreerde expressie die het (letterlijk) naar buiten toe uitdrukt. De archetypische vormuitdrukking van deze expressieve kracht vinden we in veel culturen terug. Zo duiken de horens bijvoorbeeld op in de Egyptische en Minoïsche cultuur, de Zoeloe cultuur en (als gouden kalf) in de Israëlitische cultuur.


Deze werken kunt u niet vergroten.