RESTVORMEN

De positief-negatief beelden zijn als het ware creaties van 'restvormen'. Bij deze beelden is juist datgene belangrijk wat is weggelaten, wat geen vaste vorm heeft maar door materiaal wordt omgeven. De weggelaten vorm duidt op de aanwezigheid van datgene wat met de fysieke zintuigen niet kan worden waargenomen, maar wat ik wel wil uitdrukken. Op die manier kan ik vorm geven aan datgene wat geen vorm heeft, zodat ik het beeld in mijn ogen meer waarheidsgetrouw kan uitdrukken.

De kwaliteiten of waarheden die ik op deze manier wil uitdrukken zijn in mijn ogen niet in vorm te vatten, het zouden eigenlijk altijd non figuratieve restvormen moeten zijn. Om de verbeelding toch te helpen hebben de restvormen bij mijn beelden vaak een figuratieve contour. Zo ontstaan als het ware twee beelden: de restvorm en de figuratieve contour.

Een voorbeeld daarvan is 'Ruimte voor twee', waarin het huwelijk, de vriendschap uitgedrukt wordt door de ruimte die door twee vormen omsloten wordt. Een ander voorbeeld is 'Individu' waarbij ik heb geprobeerd de niet-fysieke mens uit te drukken middels een vorm die zelf ook niet fysiek is.