Twee in mijn naam

23x16x4 (cm)

'Twee in mijn naam' is de verbeelding van datgene wat twee mensen bindt. Wanneer twee mensen samen zijn ontstaat er iets tussen hen. Dat kan van alles zijn: het enthousiasme over een gedeelde hobby, de saamhorigheid van het delen van dezelfde overtuiging, of puur de spanning (positief of negatief) die optreedt tussen de twee personen. Wanneer je twee mensen samen ziet dan kun je dit derde element voelen of aanvoelen. Het is iets ontastbaars, iets geestelijks. We vinden de tekst 'in mijn naam' terug in de Bijbel wanneer men 'in naam van Christus bijeen komt'. Bedoeld wordt daarmee volgens mij het bijeen komen om te spreken over Christus, of breder, in de geest van Christus. Je komt bij elkaar en deelt samen iets. Dat kunnen ervaringen met en verhalen over Christus zijn, maar dat kan lijkt mij ook iets heel normaals zijn als een fanclubavond van Ajax. Het is dit extra verbindende gegeven wat ik met het beeld heb uit willen drukken. De twee uitgebeelde figuren worden bij elkaar gehouden door dit derde gegeven, dat hier de vorm heeft van een boog.

SYMMETRIE>> PLAT-ROND>> RESTVORM>>

€3.900,00

informatie sluiten >>