DRIEHOEKIG

Een veel door mij toegepaste vormuitdrukking is de gelijkzijdige driehoek. Deze driehoek gebruik ik om de drieledigheid uit te drukken, de drie aspecten van een onderwerp. Een voorbeeld van een onderwerp dat die ik op die manier heb uit willen drukken is de driedelige mens. Deze drie delen doen zich op twee niveaus voor. Aan de ene kant zien we op het geestelijke vlak de driedeling 'denken', 'voelen' en 'willen'. Deze hangen samen met de drie fysieke delen van de mens 'hoofd', 'romp' en 'ledematen'. Een ander voorbeeld is de drieledigheid van de tijd, die onder te verdelen is in verleden, heden en toekomst.

De drie kwaliteiten zijn steeds onlosmakelijk met elkaar verbonden, gedrie´┐Żn vormen zij een eenheid. De gelijkzijdigheid van de driehoeken symboliseert de balans tussen de drie aanwezige kwaliteiten. Hierdoor ontstaat een centrum waarin de drie karakters samenkomen en interacteren. De hoeken werken als pijlen naar buiten, ze geven beweging aan de vorm.