NATUURWEERGAVEN

De serie beelden die onder de ‘Natuurweergaven’ vallen vormen een ode aan de natuur. In de tijd dat ik deze beelden maakte, dat was in de jaren ’80, was er nog maar weinig oog voor de natuur. Houten takken vormen het basismateriaal van deze beeldenserie. Ik heb steeds gezocht naar takken met een vorm die van zichzelf al een bepaalde uitdrukking hadden. Deze uitdrukking heb ik vervolgens gebruikt om de beelden te vormen. Deze werkwijze zien we veel terug bij Afrikaanse kunstenaars. Zij nemen veelal de houten tak als uitgangspunt, waar vervolgens een vorm uit wordt gesneden. De serie ‘Natuurweergaven’ staan aan de basis van al mijn lange dunne werk. Waar bij deze beelden de natuur nog een belangrijke rol speelt, maakt in de latere jaren de natuur meer en meer plaats voor cultuur. Dat wil zeggen dat ik de vormen zelf ben gaan bepalen en gaan maken en me minder heb laten leiden door de natuur. De natuur is daarbij nog hooguit een inspiratiebron.


Deze werken kunt u niet vergroten.