FIGURATIEF

Echt figuratieve beelden heb ik maar zelden gemaakt. Slechts sporadisch heb ik een beeld naar een model gemaakt zoals ik dat bij enkele portretten heb gedaan. Wanneer ik naar mijn figuratieve werk verwijs dan heb ik het over de beelden die een figuur voorstellen of die refereren aan de menselijke gestalte. Hoewel figuratief bedoeld kunnen deze beelden behoorlijk abstract zijn. Een voorbeeld daarvan is zoals het beeld 'IO'. 'IO' verwijst naar de menselijke figuur middels een rechthoek met een cirkel erboven.

Een veel voorkomend vormgebruik dat ik toepas is de 'foutieve' figuratie. Hiermee bedoel ik het in figuur uitdrukken van iets wat niet figuratief is. Niet de figuur als zodanig staat dan centraal, zij dient als middel om iets anders over te dragen. Door gebruik te maken van de menselijke figuur hoop ik dit andere begrijpelijker uit te drukken, zodat het beter navoelbaar is voor de kijker. Voorbeelden van deze beelden zijn 'Herfstwind' of 'Oostenwind'.