Herboren

47x33x7 (cm)

�Herboren� is een uitdrukking van de vreugdevolle kant die de dood met zich meedraagt. Deze kant wordt vaak niet gezien omdat wij als levenden naar de dood kijken. Een stervende medemens gaat van ons heen. De dood staat daarmee vaak gelijk aan het verlies van een dierbare. In mijn ogen heeft de dood ook een heel positieve kant als we de dood bezien vanaf de andere zijde. In dat geval is er sprake van een herboren worden na de overwinning op de dood. Een deel van de mens gaat na het sterven door en overschrijdt de drempel van het tijdelijke en vergankelijke aardse leven. Het sterven is daarmee een beginpunt voor een herboren leven. De combinatie van oud en nieuw leven zien we terug in de figuur. De romp is die van een volwassen (stervende) man terwijl het hoofd dat van een nieuwgeboren kind is. De gelukzalige glimlach op het gelaat drukt de vrolijke en gelukzalige kant van de dood uit. Tegelijkertijd hangt de figuur als het ware aan het kruis, dat overigens zelf niet te zien is. Het kruis staat symbool voor het nieuwe begin. Het is het kruis dat ook gedragen wordt bij Palmpasen, het nieuwe begin van de vruchtdragende seizoenen.

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>> PLAT-ROND>>

€5.500,00

informatie sluiten >>