Met geheven handen (met open armen)

47x34x6 (cm)

'Met Geheven Handen' is de uitbeelding van een archetypische menselijke houding. Het is de houding die mensen in veel verschillende situaties in licht gewijzigde vorm kunnen aannemen. Het is de houding van juichen, van zich overgeven, van het aanroepen van hogere krachten, van het ontvangen van applaus, het oproepen tot iets, enzovoort. De houding van de geheven handen is daarbij voor iedereen logisch en herkenbaar, het geeft een innerlijke staat-van-zijn weer. Het is daarmee de gemene deler van de houding die men in dergelijke situaties aanneemt. Kijkend naar het beeld kun je je deze houding voor al deze situaties goed voorstellen. Het beeld blijft daarbij gelijk, je innerlijke voorstelling en inleving echter verandert. Om deze voorstelling te bevorderen heb ik het detailniveau van het beeld vergroot. Je kunt duidelijk vingers, tenen en gezichtstekening onderscheiden. Op die manier hoop ik de herkenning van het beeld en daarmee de beleving van de kijker te bevorderen.

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>>

€5.500,00

informatie sluiten >>