Nimfje (klein)

20x5x4 (cm)

'Nimf' is de uitdrukking van het ontwikkelingsproces dat zich vanuit concentratie op de binnenwereld ontwikkelt naar een openstelling en presentatie naar de buitenwereld. Het is een proces dat loopt van centrisch, omhullend en introvert, naar ontvouwend en extravert. Dit proces vinden we terug bij de emancipatie van de vrouw. Deze loopt van een naar binnen gekeerde activiteit (zorg voor het gezin) naar een maatschappijgerichte activiteit (carrière). Het verschil in presentatie van de vrouw tijdens deze twee stadia is daarvoor representatief. Aandacht voor presentatie en uiterlijk is vaak afwezig in de gezinssituatie (de moeder hoeft zich niet te presenteren, uiterlijk is veel minder belangrijk) maar speelt een belangrijke rol in de maatschappelijke arena. Het beeld geeft dit gebaar weer: vanuit een gesloten zijn naar een open zijn, als een zich openende bloem. De bevlogenheid van deze beweging komt tot uitdrukking in de vleugels van de driehoek. De details van de gelaatsuitdrukking zijn hieraan ondergeschikt gemaakt, zij zijn weggelaten.

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>> PLAT-ROND>> DRIEHOEK>>

€2.900,00

informatie sluiten >>