Nameless

40x33x18 (cm)

Waar het beeld 'Name' een identiteit geeft aan de naamdragende mens, daar duidt 'Nameless' op de anonimiteit van de naamloze mens. Het is de mens ontdaan van zijn identiteit, anoniem en onpersoonlijk. Naamloosheid doet zich voor als wordt verwezen naar de mens als nummer (sofinummer, kiesnummer, identiteitsnummer) of als de groep mensen waarnaar wordt verwezen te groot is om ieder mens bij naam te noemen. Denk bijvoorbeeld aan containerbegrippen zoals 'de automobilist', 'de consument' of 'de kiezer'. De hier uitgebeelde naamloze heeft geen persoonlijke kenmerken. Hij heeft geen naam, maar ook geen ogen, neus of mond. Een mens zal zich dan ook maar in zeer geringe mate aangesproken voelen door een dergelijk containerbegrip, laat staan door een nummer.

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>> PLAT-ROND>>

€9.000,00

informatie sluiten >>