Terugblik

182x9x9 (cm)

'Terugblik' behoort tot de beelden die een tijdsproces uitdrukken. Het beeld is als een tijdslijn die zich van onder naar boven uitstrekt. De vrouwfiguur die staat afgebeeld kijkt terug op het verleden dat zich onder haar afspeelt. De toekomst, alles wat boven haar is, sluit zij af met haar arm. Hoewel terugblikkend is er nog wel sprake van (en ruimte voor) een toekomst, zoals de top van de elleboog aangeeft. Deze elleboog geeft aan dat de richting nog altijd opwaarts is, ook al wordt tegelijkertijd teruggeblikt. De vrouwfiguur manifesteert zich in het heden als ware zij de kroon op het verleden. Het is de uitbeelding van het proces dat wij ´┐Żevalueren´┐Ż noemen. Je hebt iets ervaren, maar van deze ervaring moet nog een gedegen herinnering worden gemaakt. Als je niet evalueert, als je niet concludeert, dan is het moeilijker de ervaring op een later tijdstip in herinnering terug te roepen. Het eigenlijke doel daarbij is om jezelf beter te leren kennen, om te leren van het verleden. Dit is een beweging van inkeer, een proces van verstilde overpeinzing. Het terugblikken en evalueren is een levend bewustwordingsproces dat ik in mijn beelden uitdruk met de vrouw.

FIGURATIEF>> LANG-DUN>> DRIEHOEK>>

€14.000,00

informatie sluiten >>