Maanvrouwe

40x40x12 (cm)

In het beeld 'Maanvrouwe' heb ik geprobeerd triniteit te combineren met de karakteristiek van de maan. De triniteit komt terug in verschillende delen van het beeld: de twee benen in schuin opgaande lijnen en de romp in verticale positie daartussen. De handen en voeten daarentegen drukken triniteit in min of meer dezelfde vorm uit, maar dan in het horizontale vlak op de sokkel. Het beeld in zijn geheel symboliseert het maankarakter. Dit karakter kenmerkt zich in mijn ogen door een ontvangende houding, het openstaan voor invloeden van buitenaf en deze niet vast kunnen houden maar juist willen wegschenken. Zoals de maan het zonlicht ontvangt en niet vast kan houden maar enkel reflecteert. Ik heb de sikkelvormige maan dan ook als schaal uitgebeeld waarin de beleving (dat zich afspeelt in het rompgebied) neerdaalt en waaruit het ook weer kan verrijzen. De figuur heeft een stille, ontvankelijke houding aangenomen, zij is stil in zichzelf en zendt zelf niets uit. Tegelijkertijd maakt ze een beweging naar voren, gericht op de toekomst. Levend in triniteit en in stilte, en tegelijkertijd ontvankelijk en open voor de toekomst. 'Maanvrouwe' is een van mijn platte beelden.

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>> PLAT-ROND>>

€4.900,00

informatie sluiten >>