Offer  ((in draad & in vorm))

19x10x3 (cm)

Het beeld 'Offer' verbeeldt de metamorfose die zich op Golgota heeft voltrokken, uitgebeeld in de metamorfose van het kruis. Christus stierf aan het kruis, het eeuwenoude symbool voor de aarde en het aardse gebeuren, om vervolgens weer uit de dood op te staan. Christus offert daarmee zijn leven aan het kruis, symbool voor de aarde en het aardse, om het zo te vergeestelijken. Door vervolgens uit de dood te verrijzen doorleeft hij het kruis, het aardse, in haast letterlijke zin. Uit dit liefdevolle ffer van de gegeven fysieke toestand ontstaat een nieuwe, vergeestelijke toestand. Het is een daad uit ultieme individuele vrijheid. 'Offer' beeldt de verwerving van deze individuele vrijheid uit in het gemetamorfoseerde kruis, van het kruis, van het aardse tweedelige kruis. Ik heb het beeld in zowel draad als in vorm uitgevoerd om het verschil in benadering weer te geven. De plastische vorm maakt het beeld belevend, terwijl de draad als het ware beschrijft wat het beeld eigenlijke voorstelt.De draadvorm geeft zo een diepere uitleg van de betekenis van het beeld op deze manier als beschrijvend of als belevende vorm tot zich nemen.FIGURATIEF>> SYMMETRIE>> RESTVORM>>

€595,00

informatie sluiten >>