Genegen

175x35x25 (cm)

Het beeld 'Genegen' is de uitdrukking van de ontsluierde Isis, de Egyptische godin van de vruchtbaarheid. Isis staat voor de naakte waarheid. Zij is zich van deze waarheid bewust en leeft daarmee in grote wijsheid. Tegelijkertijd geeft deze wijsheid haar ook grote verantwoordelijkheid. Het hoofd is ontsluierd, de rest van het beeld is nog bedekt. De sluider omhulde haar aanvankelijk met het onbewuste. Dit onbewuste maakte haar onschuldig, gaf haard minder verantwoordelijkheid. We zien hier dat het bewuste weten het onbewuste niet-weten overstijgt. Isis ontsluiert zichzelf, zij werpt haar sluier af en kiest zelf voor de naakte waarheid. Dit in tegenstelling tot het beeld 'Openbaring', waarbij de naakte waarheid verschijnt door een verandering van omstandigheden, het wegvallen van onduidelijkheden. Door de ontsluiering wordt de kern, de wezenlijke moraal, voor Isis zichtbaar.Het kleed van onbewustheid valt van haar af. De naakte waarheid toont zich en verheft zich daarmee uit de omhulling van het onbewuste. Ze ontdoet zich van haar onschuld en gaat in de re´┐Żle ontsluierde wereld staan. Zij treurt om de aanwezige realiteit in de wereld, vandaar de traan. Daarnaast ziet zij zich geconfronteerd met het onbewuste leven dat in de wereld nog altijd plaatsvindt. Zij aanvaardt haar ontsluierde leven, maar lijdt daar ook onder.

FIGURATIEF>> PLAT-ROND>>

€45.000,00

informatie sluiten >>