Strekking

205x11x10 (cm)

'Strekking', als gestrekt, omhoog wijzend en hoofdloos figuur, staat voor de ultieme rechtopgaande kracht van het mens-zijn. Deze kracht in de mens is het verbindende element van het aardse en het bovenaardse. Staande op de aarde en verwijzend naar dat wat hoger is, overbrugt zij beneden en boven. Het hoofd is met opzet niet gerealiseerd. Wij zijn immers geconditioneerd om meer op gezichtsuitdrukkingen te letten dan aandacht te schenken aan de uitdrukking van de gestalte. Door het hoofd weg te laten komt de gestalte krachtiger tot uitdrukking. Andere beelden krijgen om dezelfde rede zo min mogelijk gelaatsuitdrukking, zodat meer aandacht wordt geschonken aan de uitdrukking van de gestalte (Gestaltung). Daarmee is niet gezegd dat we aan de gezichtsuitdrukking niets over de vormexpressie van het lichaam kunnen aflezen. De gebarentaal van het lichaam heeft echter meer directheid dan de gebarentaal van het gezicht.

FIGURATIEF>> LANG-DUN>>

€22.000,00

informatie sluiten >>