Cyrinx

125x10x5 (cm)

Cyrinx is de bosnimf die in de mythische sage achterna wordt gezeten door oppergod Zeus. Bij deze gelegenheid heeft hij zich vermomd als Pan, de mensengestalte op bokkenpoten. Cyrinx vlucht voor hem. Zij spoedt zich naar de waternimfen die haar helpen door haar in riet te veranderen. Pan ziet dit en, geheel in vervoering van de schoonheid van Cyrinx's gestalte, snijdt de rietstengel af en maakt van haar de Panfluit. Op deze manier kan hij haar toch nog in lengte van dagen bespelen.In dit beeld heb ik de mens willen uitdrukken die leeft tussen het aardse gegevene en het geestelijke bevlogene, die leeft tussen enerzijds het bedachte en rationele, en anderzijds het gewilde en begeesterde. Het is daarom een driedelig beeld, bestaande uit een rechthoekig onderstuk (het rationele, aardse), een lichaam (de mens), en een vleugelachtig deel (het bevlogene). De positie van de mens in dit beeld is hetzelfde als die in bijv. 'Strekking'. Het verschilt echter daarin dat 'Cyrinx' geen richting heeft, het beeldt de mens uit als speeltuig van de goden, onontkoombaar. 'Strekking' daarentegen gaat zijn eigen weg, verbindt onder met boven en is daarmee niet onontkoombaar.

FIGURATIEF>> LANG-DUN>> SYMMETRIE>>

€14.000,00

informatie sluiten >>