Bevlogen

84x23x11 (cm)

Het beeld 'Bevlogen' geeft in drie stappen de transformatie weer van vaste vorm naar vrije vorm. Ik heb deze transformatie op drie verschillende manieren proberen uit te drukken. Onderaan de voet ontstaat een opwaartse, verticale kracht uit twee horizontaal drukkende krachten. Alle drie deze elementen zitten sterk in de vorm. Halverwege het beeld wijkt de ontstane verticale vorm voor een hernieuwde opgaande vorm. Hier is geen sprake van horizontaal drukkende krachten zoals aan de basis van het beeld, de bestaande vorm maakt plaats voor de nieuwe vorm. Bij het derde transformatiemoment gaat de vaste vorm over in een vrije, haast vloeibare vorm. Hier zijn geen horizontale krachten voor nodig, er is ook geen tegenkracht die moet wijken voor de nieuwe vorm. Deze kan vrij en onbelemmerd de ruimte verkennen, om dan als het ware in lucht op te lossen. Hiermee heb ik bevlogenheid uit willen beelden. Dit proces zien we veel terug in de natuur: de stam die via de tak en kleinere takken uitmondt in een vrucht en bloembladeren. De door 'Bevlogen' uitgebeelde transformatie naar vruchtbaarheid doet dan ook organisch, haast erotisch aan.

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>>

€3.900,00

informatie sluiten >>