Afwachtend

82x10x10 (cm)

Hoewel 'Afwachtend' niet een beeld is dat een tijdsproces uitdrukt, speelt de tijd wel een nadrukkelijke rol bij de innerlijke toestand zoals uitgedrukt door de figuur. Deze beeldt namelijk uit wat afwachten zelf is: innerlijke alertheid als voorbereiding op wat gaat komen. In spanning gericht op de toekomst. De benen laten dit zien: een been op slot (inactiviteit) en de ander licht gebogen (latente activiteit). In deze toekomstgerichte staat maak je je los van het heden. Je sluit je voor het heden af, totdat de te verwachten gebeurtenis zich in het heden aandient. Dit afgesloten zijn zie je terug in de armen die het lichaam als het ware afsluiten voor de dan aanwezige buitenwereld. Bij het voorstellen van de toekomst maak je je eigen toekomst, je voorziet de toekomst. Dit 'voorzien' is dus een combinatie van twee elementen: het denken (verbeelding van een situatie) en de tijd. De situatie wordt geprojecteerd in de tijd. Je gedachten zijn daarmee los van de tijd. De gedachte projecteren naar de toekomst en vervolgens de stappen tot deze gedachte in de toekomst wegzetten leidt tot een planning. De kunst van het plannen is overigens pas een recente verworvenheid van de mens, iets wat we nu haast niet voor kunnen stellen. Wij kunnen namelijk niet zonder planning. Vroeger deed men, en zag dat het goed was (of niet).

FIGURATIEF>> LANG-DUN>>

€14.000,00

informatie sluiten >>