Tussen hemel en aarde (5 stuks)

60x80x0 (cm)

'Tussen hemel en aarde' is een bijzonder werkstuk, het is ontstaan uit een samenwerking met mijn vrouw, Will Landman. In dit werk, mijn enige coproductie tot op heden, hebben wij onze beste kwaliteiten samengevoegd. Het is tot stand gekomen doordat ik op enkele figuurschetsen van Will een stramien heb gemaakt, waarin de figuren zich bewegen zoals in de levensloop. Het is een serie geworden van vijf momenten met als uitdrukking: het menselijk leven tussen hemel en aarde. De mens als bezield wezen die zich in verschillende tijdsomstandigheden anders manifesteert. Het stramien bestaat uit vijf elementen;

1. De figuur, in verschillende levensfasen:
Geboorte- het ontspruiten uit de fysieke levensbron en in het bezielde leven
Pubertijd- de ontmoeting met het geestelijk leven waardoor bewustzijn/spiegeling ontstaat.
Volwassenheid- het overstijgen van het eigen ziele leven , voeten op de grond , hart in het beleven, en hoofd in het denken.
Ouderdom- het niet doorgroeien in het geestelijk leven maar terugkijken op het geleden leven, als een bloem die zijn zaad laat vallen..
Transformatie- het uiteenraken van het leven, dust to dust, en een geestelijk doorgaan naar een volgende grensoverschrijding.

2. De horizontalen, zij begrenzen de levensgebieden (fysiek, ziele en geestesleven): Boven: geest - licht
Midden: ziel (leven) - lucht
Onder: fysiek - aarde

3. De verschuivende driehoeken, zij bewegen door de gebieden heen, zij wijzen aan en laten ruimten ontstaan. Door een toenemende inwerking in het leven van de fysieke krachten (weergegeven met stijgende zwarte driehoeken) en een toenemende indaling in het leven van geestelijke bewustwording (dalende gepolijste driehoeken) vormen zich in iedere fase ontwikkelingsgebieden.

4. De perspectieflijnen, vanuit de twee benedenhoeken geven zij het brandpunt van iedere fase weer. Zij wijzen de levenspositie aan die in de betreffende fase worden weergegeven.

5. De rechthoeken die in zichzelf SYMMETRISCH›› spiegelen, geven het bewustzijn weer dat bij de betreffende levensfase past. Met bewustzijn wordt hier bedoeld de mogelijkheid om situaties in jezelf te kunnen spiegelen. De rechthoeken beginnen pas bij de pubertijd, waar de ontmoeting tussen fysieke krachten en geestelijk bewustzijn plaatsvindt.

SYMMETRIE>> PLAT-ROND>> DRIEHOEK>>

€90.000,00

informatie sluiten >>