Lem

57x5x4 (cm)

Het beeld 'Lem' is de weergave van de lemniscaat. De beweging van de lemniscaat heeft het karakter van omklappen of omkeren. We komen het veelvuldig tegen bij de mens en in de natuur. Water beweegt bijvoorbeeld lemniscatisch, en als we de gang van de zon op een oppervlakte door het jaar heen zouden beschrijven, komen we ook uit op een lemniscaat. Het begrip van de omkering wat de lemniscaat in zich draagt is complex. Het is het soort omkering dat plaats vindt bij de ademhaling van de mens. De naar binnen gerichte inademing keert zich om in een naar buiten gerichte uitademing, beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zuurstof wordt ingeademd, koolzuur wordt uitgeademd. Planten kennen hetzelfde proces, maar hier vindt de omkering eens per 12 uur plaats. Moeilijker te bevatten is de omkering die zich voordoet als de mens gaat slapen. Zijn aanwezigheid in de fysieke buitenwereld keert om in een aanwezigheid in de dromenwereld, een niet-fysieke, geestelijke wereld. Ook hier zijn slapen en waken onlosmakelijk met elkaar verbonden, het een kan niet zonder het ander. Beide kanten van de omkering worden door de lemniscaat uitgebeeld en vindt je terug in het beeld 'Lem'.

LANG-DUN>> SYMMETRIE>> RESTVORM>>

€3.250,00

informatie sluiten >>