Dualiteit versus triniteit

50x50x8 (cm)

Wat wordt eigenlijk verstaan onder dualiteit en triniteit? Dualiteit wordt gevormd door twee verschillende elementen die, vanwege hun verschil, elkaars opponenten zijn. Bijvoorbeeld: man-vrouw, werkgever-werknemer, regering-oppositie etc. Triniteit staat niet toe dat er tegenstellingen zijn. De tegenstellingen die heersen bij dualiteit worden opgeheven door toevoeging van een derde element. Bijvoorbeeld man-vrouw-kind, vrijheid (VVD) - gelijkheid (PvdA) - broederschap (CDA), politiek - bedrijfsleven - NGO's. Het beeld 'Dualiteit versus Triniteit' laat zien hoe door middel van twee instulpingen drie uitstulpingen ontstaan. Afhankelijk van het gekozen perspectief ziet de kijker een dualiteit of een triniteit in het beeld. Om van dualiteit naar triniteit te komen dient de kijker zijn innerlijke standpunt ten aanzien van het beeld te veranderen: �f je ziet de dualiteit, �f je ziet de triniteit. Belangrijk is dat het hier niet gaat om kwantiteiten zoals bij tweedeling en driedeling, maar om kwaliteiten die de tegenstelling van de dualiteit transformeren in een triniteit waarbij geen tegenstelling meer kan zijn. Het beeld 'Dualiteit versus Triniteit' behoort tot de groep ruimtelijke lijnfiguren.

LANG-DUN>> SYMMETRIE>> RESTVORM>>

€14.000,00

informatie sluiten >>