Aum

28x20x5 (cm)

Met het beeld 'Aum' heb ik de klank van het 'alles' willen uitbeelden. Het woord aum wordt in de meditatieve wereld veel gebruikt. Het is de samenvatting van de open klank 'A' en de gesloten klank 'O'. In het westen wordt dan vaak verwezen naar de Alfa (naar buiten gerichte klank) en de Omega (naar binnen gericht), die samen het 'Al' omvatten, en daarmee refereren aan God. Het is de verklanking van het 'alles'. De klankbeweging naar buiten en naar binnen toe heb ik in het beeld verwerkt. Aan de linkerzijde zijn twee uitstulpingen te zien die resulteren uit een instulping. Dit representeert de naar buiten gerichte beweging, de 'A'. Aan de rechterzijde ontstaat een soort binnenruimte door een naar binnen keren van de vorm, de 'O'. Met het beeld heb ik vooral de spanning van de samentrekking van de 'A' en de 'O' in aum willen uitbeelden. Naast deze spanning, of de beweging, van de klanken heb ik ook willen uitdrukken dat het om het fenomeen klank gaat. Net zoals klank hangt dit beeld in de lucht. Het staat bewust niet op een sokkel.

LANG-DUN>>

€4.500,00

informatie sluiten >>